Mayas 28/01/15


Révélation d'un temps sans fin
Paris, musée du Quai Branly, 2014-2015
Démarrer diaporama
Mayas encensoir Cozumel 1250-1550(10)
Mayas encensoir Cozumel 1250-1550(12)
Mayas disques Tonina (46)
Mayas linteau Yaxchilan 600-900 (49)
Mayas porte-encensoir Mayapan 1250-1550 (14)
Mayas vase (7)
Mayas figurine siflet (13)
Mayas figurine Jaina 600-900 (14)
Mayas porte-encensoir Tacotalpa 600-900 (11)
Mayas figurine (22)